Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Homologimi i automjeteve

  • 01 January 2009

    Udhëzim Administrativ Nr.2008/8 Për homologimin e automjete