Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Kodi doganor dhe akcizave

  • 01 July 2014

    Udhëzim Administrativ 11-2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës

  • 01 July 2014

    03-L-109 Kodi Doganor dhe Akcizave të Kosovës

  • 26 June 2014

    Ligji Nr. 04/L099 Për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr 03/L-109 Doganor dhe Akcizave të Kosovës