0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Fajla e borxheve publike

 

  • 04 nëntor 2015

    Ligji Nr 05 L-043

  • 03 nëntor 2015

    Lista e borxheve 2008