0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Vendimet e Drejtorit të Përgjithshëm

 • 27 shkurt 2017

  Vendim per Norma vjetore te komatës së vonuar

 • 10 maj 2016

  Raport për shpenzimet buxhetore për periudhën Janar/Prill të vitit 2016 dhe 2015

 • 10 maj 2016

  Urdherësë për implementimin e kanalit të verdhë të automatizuar

 • 13 maj 2016

  U.A Nr.22-2016 Për strukturën organizative të DK-së

 • 20 maj 2016

  Vendim për caktimin e zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 • 29 qershor 2016

  Ekipi për Dialog me Prodhuesit