Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

P.K.K. Qafa e Prushit

Qafa e Prushit gjendet dhjetë kilometra larg nga qyteti i Gjakovës

Orari i Punës në Qafën e Prushit sipas UA nr.03/2006:

•    Nga 1 Prilli deri më 30 Nëntor prej 08:00 deri 20:00
•    Nga 1 Dhjetori deri më 31 Mars prej 08:00 deri 19:00
•    Qarkullimi i udhëtarëve: 00.00 – 24.00

Ky vendkalim kufitar ka filluar punën sipas UA nr.2003/38 më 1 Gusht 2003 me orar të kufizuar.