Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

P.K.K. Mutivoda

Pjesë e pikë kalimit kufitar Merdare, apo më mirë thënë në kuadër të degës doganore Podujevë bën pjesë edhe Pikë kalimi Kufitarë në Mutivodë.

Në këtë PKK nuk është i lejuar qarkullimi i mallrave, por vetëm ai i udhëtarëve dhe gjësendeve personale  që ata i bartin me vete.
Deri në vitin e kaluar në këtë PKK kanë qëndruar edhe oficerët doganor për të kontrolluar hyrjen në fakt për të penguar hyrjen e mallrave nëpër këtë pikë, mirëpo nga viti i kaluar me vendim të menaxhmentit të SHDU-së, nga kjo pikë jane tërhequr oficerët doganor dhe kjo punë i është besuar pjesëtarëve të SHPK-së.