Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

P.K.K. Muqibaba

Në kuadër të D.D.Dheu i Bardhë funksionon edhe P.K.K. Muqibaba  i cili gjeografikisht është nën administrimin e Kuvendit Komunal të Gjilanit, gjendet më shumë se 20km nga Gjilani , reliefi është kodrinoro – malorë (lartësia mbidetare në këtë P.K.K. është mbi  800 m) dhe  është P.K.K. i autorizuar vetëm për qarkullim të udhëtarëve.

Orari
Nga muaji shkurt  i vitit të kaluar në P.K.K. Muqibabë , pas konsultimeve   me Menaxhmentin e Lartë të SHDU-së, ne këtë  P.K.K. janë të angazhuar vetëm dy doganier të cilët punojnë nga 12 orë (08:00-20:00) nga dy ditë  dhe janë nën mbikëqyrjen e udhëheqësave të ndërrimit të D.D.Dheu i Bardhë.