Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

D.D. Mitrovica

Në Degën Doganore Mitrovicë (terminal), deklarohen për zhdoganim mallrat nga  vet vozitësit (importuesit) e ndryshëm pasi që nuk ka ndonjë procedurë paraprake për arsye të mosfunksionimit të dy pikekalimeve kufitare me Serbinë në këtë pjesë te Kosovës. Kërkohet dokumentacioni i nevojshëm për çdo ngarkesë (faktura, CMR, deklarata eksportuese etj) por nuk janë kamionët e plombuar fare edhe pse përshkohet një rrugë mjaft e gjatë prej hyrjes së tyre në territorin e Kosovës deri në këtë terminal. Kryerja e obligimeve doganore është e domosdoshme me rastin e deklarimit të mallrave në terminal.

Orari i punës është çdo ditë nga ora 08:00 deri 20:00.