0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Organizimi i Doganës

Organizimi i Doganes së Kosovës sipas organogramit, hierarkise dhe gradave.

 • 06 shkurt 2009

  Flamuri me Logo të Doganës

 • 06 shkurt 2009

  Hierarkia e gradave në Doganën e Kosovës

 • 01 gusht 2011

  Organogrami i Menaxhmentit të Doganës

 • 01 janar 2013

  Organogrami i Doganës 2013

 • 21 tetor 2015

  Organogrami 2015

 • 18 shkurt 2016

  Organogrami 2016