0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Si të Imp\Exp?

Filtro

 • import_991090[1]
  16 shtator 2016
  Si importohen mallrat

  Si importohen mallrat? Ne momentin  e importit te ndonjë malli atëherë varësisht nga procedurat  te cilën e kërkon kompania importuese edhe behet zhdoganimi i tyre. Mallrat futen në pikëkalimet kufitare dhe pastaj dërgohen ne terminalet doganore (ZBD) per zhdoganimn e ngarkesave. Dogana e Kosovës lejon dy opsione të zgjedhjes gjatë një importi, fillimisht kërkohet që të bëhet zhdoganimi ...

 • expoert_63056[1]
  16 shtator 2016
  Si të eksportojmë?

  EKSPORTET Deklaratat e eksportit mund të depozitohen në zyrën doganore kompetente për mbikëqyrjen e vendit ku është vendosur eksportuesi, ose zyrën doganore ku mallrat janë paketuar ose ngarkuar për eksport. Lirimi për eksport do të jepet nga Dogana, me kusht që mallrat në fjalë largohen nga Kosova në të njëjtën gjendje si kur është paraqitur dhe pranuar deklarata e ...