Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

PMNE

 • 24 May 2008

  Aplikacioni për Përpunim nën Mbikëqyrje Doganore

 • 24 May 2008

  Aplikacioni për Përpunim të Brendshëm

 • 24 May 2008

  Aplikacioni për Përpunim të Jashtëm

 • 24 May 2008

  Dokumentacioni përcjellës i nevojshëm për aplikim

 • 24 May 2008

  Kërkesa për objekte të DMA

 • 24 May 2008

  Kërkesa për tregtarë të autorizuar

 • 24 May 2008

  Lirimi në Qarkullim të lirë

 • 24 May 2008

  Nënshkrimet