0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Formularët për aplikim për PMNE

 • 23 korrik 2008

  Formulari për aplikim për Depo Doganore – DD

 • 23 korrik 2008

  Formulari per aplikim per Import të Përkohshëm – IP

 • 23 korrik 2008

  Formulari per aplikim per Procedurën e Përpunimit të Jashtëm – PJ

 • 23 korrik 2008

  Formulari per aplikim për procedurën e Përpunimit nën Kontroll Doganore – PKD

 • 23 korrik 2008

  Formulari per aplikim per Procedurën e Përpunimit të Brendshëm – PB

test