Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Formularët për aplikim për PMNE

 • 30 August 2021

  Shënime shpjeguese për produkte kompenzuese

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për Përpunimin e Jashtëm

 • 30 August 2021

  Dokumentacioni i kërkuar për PMNE

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për përpunim nën kontroll doganore

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për import të përkohshëm

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për Depo Doganore

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për procedurën e thjeshtëzuar

 • 30 August 2021

  Aplikacion për Përpunimin e Brendshëm