0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Doracakët për PMNE

 • 23 korrik 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit nën Kontroll Doganore – PKD

 • 23 korrik 2008

  Doracak për Procedurën e Magazinimit Doganor – DD

 • 23 korrik 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit të Brendshëm – PB

 • 23 korrik 2008

  Doracak për Procedurën e Importit të Përkohshëm – IP

 • 23 korrik 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit të Jashtëm – PJ

test