Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Doracakët për PMNE

 • 23 July 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit nën Kontroll Doganore – PKD

 • 23 July 2008

  Doracak për Procedurën e Magazinimit Doganor – DD

 • 23 July 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit të Brendshëm – PB

 • 23 July 2008

  Doracak për Procedurën e Importit të Përkohshëm – IP

 • 23 July 2008

  Doracak për Procedurën e Përpunimit të Jashtëm – PJ