Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Aplikacionet për lincencim Duhan/Alkool

 • 30 August 2021

  Formular i pijeve alkoolike-Deklarimi i verërave

 • 30 August 2021

  Formular i pijeve alkoolike-Deklarimi i pijeve të përziera alkoolike

 • 30 August 2021

  Formular i pijeve alkoolike-Deklarimi i pijeve të forta

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për Licencim të Alkoolit

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për ri-licencim për duhan

 • 30 August 2021

  Aplikacioni për licencim-duhan dhe produkte të duhanit