Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

PMNE

 • 24 May 2008

  Doracak mbi deponimin doganor

 • 24 May 2008

  Doracak mbi importin e përkohshëm.pdf

 • 24 May 2008

  Doracak mbi përpunimin nën kontrollin doganor

 • 24 May 2008

  Dorocak mbi përpunimin e brendshëm

 • 24 May 2008

  Dorocak mbi përpunimin e jashtëm

 • 24 May 2008

  Aplikacion për drejtues të depos së mallrave me akcizë

 • 24 May 2008

  Aplikacioni për Depo Doganore

 • 24 May 2008

  Aplikacioni për Import të Përkohshëm