Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzues për Operatorët e Autorizuar Ekonomik

Një OAE mund të përkufizohet si një operator ekonomik i cili konsiderohet i besueshëm, në kontekstin e procedurave doganore të tij dhe për këtë arsye ka të drejtë të gëzojë përfitime të caktuara në të gjithë Kosovën. Programi OAE është i hapur për të gjithë operatorët ekonomikë, duke përfshirë ndërmarrjet e vogla , të mesme dhe ndërmarrjet e mëdha dhe pa marrë parasysh rolin e tyre në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit.

Operatorët e Autorizuar Ekonomik

 • 02 August 2021

  OAE Certifikata Auto MITA SHPK

 • 02 August 2021

  OAE Certifikata -Galvazink

 • 02 August 2021

  OAE Certifikata FRUTEX

 • 28 June 2021

  Pyetësori Vet-Vlerësues ALB

 • 28 June 2021

  Kërkesa për aplikim SHQ

 • 04 April 2018

  Shembull i certifikatës AEO