Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzues për Operatorët e Autorizuar Ekonomik

Një OAE mund të përkufizohet si një operator ekonomik i cili konsiderohet i besueshëm, në kontekstin e procedurave doganore të tij dhe për këtë arsye ka të drejtë të gëzojë përfitime të caktuara në të gjithë Kosovën. Programi OAE është i hapur për të gjithë operatorët ekonomikë, duke përfshirë ndërmarrjet e vogla , të mesme dhe ndërmarrjet e mëdha dhe pa marrë parasysh rolin e tyre në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit.

Operatorët e Autorizuar Ekonomik

 • 05 April 2023

  OAE Certifikata Kosmonte Foods SHPK

 • 01 March 2023

  OAE Certifikata Albi Commerce SH.P.K

 • 22 February 2023

  OAE Certifikata Rroni Fer SH.P.K

 • 15 August 2022

  OAE Certifikata Vam Bend Sh.p.k.

 • 15 August 2022

  OAE Certifikata Scan Color- Jysk sh.p.k

 • 16 May 2022

  Pjesa 5 Kërcënimet, Rreziqet dhe Zgjidhjet e Mundshme

 • 16 May 2022

  Deklarata e sigurisë për OAE

 • 21 December 2021

  OAE Certifikata KIVO LLC