0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Lehtësira për Imp/Exp

  • 05 qershor 2017

    Urdhëresë për shkurtimin e procedurës së kontrollit në Exportin e rregulltë (EX1)

  • 05 qershor 2017

    Urdhëresë për implementimin e kanalit të verdhë të Automatizuar