Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Mendim Ligjor

Në rast se keni nevojë për ndonjë mendim apo sqarim ligjor,  mund të na drejtoheni në adresën elektronike:

advice@dogana-ks.org

 • 19 janar 2011

  Këshillë Ligjore – Trajtimi i mallrave false/marka tregtare

 • 11 mars 2011

  Këshillë Ligjore – Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt

 • 05 prill 2011

  Këshillë Ligjore – Importi i përkohshëm për personat vendor të punësuar në Organizatat

 • 20 korrik 2011

  Këshillë Ligjore – Lirimi i derivateve nga taksa e akcizës për OJQ me karakter joprofitabil

 • 27 tetor 2011

  Këshillë Ligjore – Interpretimi i nenit 183 i Kodit Doganor dhe Akcizave

 • 04 gusht 2014

  Mendim Ligjor – Lirimi nga detyrimet e importit për mjetet e transportit

 • 05 mars 2015

  Mendim Ligjor-Mallrat e Importuara për Bashkësit Fetare