Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Mendim Ligjor

Në rast se keni nevojë për ndonjë mendim apo sqarim ligjor,  mund të na drejtoheni në adresën elektronike:

advice@dogana-ks.org

 • 19 January 2011

  Këshillë Ligjore – Trajtimi i mallrave false/marka tregtare

 • 11 March 2011

  Këshillë Ligjore – Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt

 • 05 April 2011

  Këshillë Ligjore – Importi i përkohshëm për personat vendor të punësuar në Organizatat

 • 20 July 2011

  Këshillë Ligjore – Lirimi i derivateve nga taksa e akcizës për OJQ me karakter joprofitabil

 • 27 October 2011

  Këshillë Ligjore – Interpretimi i nenit 183 i Kodit Doganor dhe Akcizave

 • 04 August 2014

  Mendim Ligjor – Lirimi nga detyrimet e importit për mjetet e transportit

 • 05 March 2015

  Mendim Ligjor-Mallrat e Importuara për Bashkësit Fetare