0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Mendim Ligjor

Në rast se keni nevojë për ndonjë mendim apo sqarim ligjor,  mund të na drejtoheni në adresën elektronike:

advice@dogana-ks.org

 • 19 janar 2011

  Këshillë Ligjore – Trajtimi i mallrave false/marka tregtare

 • 11 mars 2011

  Këshillë Ligjore – Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt

 • 05 prill 2011

  Këshillë Ligjore – Importi i përkohshëm për personat vendor të punësuar në Organizatat

 • 20 korrik 2011

  Këshillë Ligjore – Lirimi i derivateve nga taksa e akcizës për OJQ me karakter joprofitabil

 • 27 tetor 2011

  Këshillë Ligjore – Interpretimi i nenit 183 i Kodit Doganor dhe Akcizave

 • 04 gusht 2014

  Mendim Ligjor – Lirimi nga detyrimet e importit për mjetet e transportit

 • 05 mars 2015

  Mendim Ligjor-Mallrat e Importuara për Bashkësit Fetare

test