Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligjet dhe aktet tjera

 • 25 April 2014

  Ligji nr.04-L-190 Për Prokukte dhe pajisje Medicinale

 • 06 May 2014

  Ligji nr.04-L-240 Për masat antidamping dhe masat kunderballancuese

 • 01 October 2014

  Udhëzimi Administrativ ( QRK) Nr.04-2014 Për përcaktimin e kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara

 • 10 November 2015

  Ligji Nr.04-L-080 Për lojrat e fatit

 • 10 November 2015

  UA QRK – NR. 05 2015 PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI

 • 15 January 2016

  UA Nr. 06/2015 PËR PËRCAKTIMIN E KOSTOS SË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT TË MALLRAVE TË IMPORTUARA

 • 13 October 2016

  UA 09/2016

 • 13 October 2016

  UA (QRK) NR. 07/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2015 PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI DOGANOR