Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligjet dhe aktet tjera

 • 25 November 2011

  Ligji Nr.04/L-041 Për prodhimin,grumbullimin,përpunimin dhe tregtimin e duhanit

 • 31 December 2011

  Ligji Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve,Invalidëve ,Veteranëve,Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,Viktimave Civile dhe Familjarëve të tyre

 • 19 April 2012

  Udhëzimi Administrativ Nr.04/2012 Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit

 • 31 August 2012

  Ligji Nr. 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikqyrjës ndëkombëtare të pavarsisë së Kosovës

 • 07 May 2013

  Ligji Nr.04/L-156 Për kontrollin e duhanit

 • 16 January 2014

  Ligji Nr.04/L-163 për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor

 • 26 March 2014

  Ligji Nr.04-L-197 Për Kimikate

 • 23 April 2014

  Ligji Nr.04/172 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe te drejtat e deshmorëve,invalidëve veteranëve,pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtaretë Kosovës,viktimave të dhun seksuale të luftës,viktimave civile dhe familjarëve të tyre