Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Ligjet dhe aktet tjera

 • 16 August 2022

  UA (MPB) Nr. 03/2022 për regjistrimin me targa “RKS” të mjeteve që posedojnë targat “PR”, “KM”, “PZ”, “GL”, “UR”, “PE” DHE “DA” APO “ĐA”

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.08/L-070 PËR PIJET E FORTA ALKOOLIKE

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.04/L-041 PËR PRODHIMIN GRUMBULLIMIN PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E DUHANIT

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.03/L-054 PËR VULA NË INSTITUCIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.08/L-115 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-021 PËR AKCIZËN NË PRODUKTET E DUHANIT

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.08/L-075 PËR MARKAT TREGTARE

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.08/L-059 PËR PATENTAT

 • 15 August 2022

  LIGJI NR.08/L-055 PËR DIZAJNIN NDUSTRIAL