Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Zyra e regjistrimit të bizneseve

  • 11 March 2015

    Dokumentet e nevojshme lëshimin e çer. për Agjensionet Doganore

  • 11 March 2015

    Dokumentet e nevojshme për lëshimin e çert.për imp.-eks.

  • 11 March 2015

    Dokumentet e nevojshme për lëshimin e çert.për imp.-eks. PËR NDRYSHIME