0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Zyra e regjistrimit të bizneseve

  • 11 mars 2015

    Dokumentet e nevojshme lëshimin e çer. për Agjensionet Doganore

  • 11 mars 2015

    Dokumentet e nevojshme për lëshimin e çert.për imp.-eks.

  • 11 mars 2015

    Dokumentet e nevojshme për lëshimin e çert.për imp.-eks. PËR NDRYSHIME

test