Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Zyra e regjistrimit të bizneseve

  • 13 January 2023

    Dokumentacioni i nevojshëm për lëshimin e çer. për Agjensionet Doganore

  • 13 January 2023

    Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim si IMP-EKS

  • 13 January 2023

    Aplikacioni për Regjistrimin e Biznesit për Import dhe Eksport