0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Info dhe Broshura

Informata dhe Broshura

 • 26 shtator 2011

  Sqarime për TARIK – Tarifa e Integruar e Kosoves

 • 26 shtator 2011

  Akciza për lojërat e fatit

 • 26 shtator 2011

  Automjetet – Ligji i ri

 • 26 shtator 2011

  Deklarimi Monetar

 • 26 shtator 2011

  Incoterms 2000

 • 26 shtator 2011

  Lejimet e udhëtarëve

 • 01 qershor 2012

  Fjalor

 • 04 nëntor 2015

  Përfito nga Ligji për faljen e borxheve publike

test