Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Info dhe Broshura

Informata dhe Broshura

 • 12 April 2023

  Udhëzues Doganor për vlerësimin e mallit

 • 19 October 2022

  Tabela e Korrelacionit TARIK CN 2022-CN 2023

 • 03 July 2009

  Informatë mbi automjetet e pa-zhdoganuara

 • 03 July 2009

  Homologimi i automjeteve

 • 12 February 2018

  Klasifikimi i veprimtarive ekonomike

 • 11 July 2008

  Fjalori i termeve doganore

 • 27 January 2009

  Kodi Doganor dhe i Akcizave

 • 17 April 2009

  Incoterms