Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagese

Info dhe Broshura

Informata dhe Broshura

 • 11 korrik 2008

  Udhëzues mbi parashtrimin e Ankesës

 • 11 korrik 2008

  Këshilla ligjore

 • 03 korrik 2009

  Informatë mbi automjetet e pa-zhdoganuara

 • 03 korrik 2009

  Homologimi i automjeteve

 • 12 shkurt 2018

  Klasifikimi i veprimtarive ekonomike

 • 11 korrik 2008

  Fjalori i termeve doganore

 • 27 janar 2009

  Kodi Doganor dhe i Akcizave

 • 17 prill 2009

  Incoterms