Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Legjislacioni

  • 18 July 2018

    Udhëzimi administrativ (MF) Nr. 53/2018 për zbatimin e ligjit Nr.06/L-015/2018 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale

  • 24 May 2018

    Ligji Nr.06-L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale