Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Dokumentat e rëndësishëm

 • 26 nëntor 2020

  MANUAL PËR TRAJTIMIN E RASTEVE DPI

 • 18 korrik 2018

  Aneksi II- KËRKESA PËR ZGJATJE

 • 18 korrik 2018

  ANEXI I-KËRKESA PËR VEPRIM

 • 27 korrik 2011

  Memorandum i Mirekuptimit Ndermjet Doganes dhe MTI