0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Dep. i Ankesave

 • 07 gusht 2013

  AS Alberti – Prishtinë

 • 24 shtator 2013

  Lloto sport

 • 10 prill 2013

  “Jeton-Comerc”-Istog

 • 10 tetor 2013

  NTP Eramed – Prishtinë

 • 10 prill 2013

  “Kastriot Petrol”-Obiliq

 • 10 tetor 2013

  NTP Tafaj Elektrik – Suharekë

 • 10 prill 2013

  “Maqani”-Prishitne

 • 10 tetor 2013

  Pro Tex – Prizren

test