0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

  • 07 shtator 2010
    NTP “Euro-Nex”-Pejë

    Numeri i lendes 06.1.4/1355 me date 12.08.2008 Seanca mbahet me date 24.09.2010 ne ora 13:30

  • 07 shtator 2010
    Bashkim Pllana-Mitrovicë

    Numri i lendes 06.1.4/1452 me date 19.08.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 11:00

test