Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro lajmet

  • 07 September 2010
    Stanimir Dobrosavleviq-Fushe Kosovë

    Numeri i lendes 06.1.4/1295 me date 07.08.2008 Seanca mbahet me date 24.09.2010 ne ora 14:30

  • 07 September 2010
    Fehmi Shala-Vushtrri

    Numeri i lendes 06.1.4/1262 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 14:30