Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagese

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

  • 07 shtator 2010
    Mustafe Berisha-Klinë

    Numri i lendes 06.1.4/1504 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:30

  • 07 shtator 2010
    NTP “Carpet”-Prishtinë

    Numri i lendes 06.1.4/1445 me date 26.08.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 10:30