0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

 • 07 shtator 2010
  Stanimir Dobrosavleviq-Fushe Kosovë

  Numeri i lendes 06.1.4/1295 me date 07.08.2008 Seanca mbahet me date 24.09.2010 ne ora 14:30

 • 07 shtator 2010
  “Finnova”Shpk-Prizren

  Numri i lendes 06.1.4/1383 me date 05.08.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:00

 • 07 shtator 2010
  Fehmi Shala-Vushtrri

  Numeri i lendes 06.1.4/1262 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 14:30

 • 07 shtator 2010
  Mustafe Berisha-Klinë

  Numri i lendes 06.1.4/1504 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:30

 • 07 shtator 2010
  NTP “Carpet”-Prishtinë

  Numri i lendes 06.1.4/1445 me date 26.08.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 10:30

 • 07 shtator 2010
  Blerim Braha-Mitrovicë

  Numri i lendes 06.1.4/1165 me date 07.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 11:00

 • 07 shtator 2010
  Bekim Selmani-Obiliq

  Numri i lendes 06.1.4/1501 me date 11.09.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 13:30

 • 07 shtator 2010
  “Nic Holding”-Milloshevë

  Numri i lendes 06.1.4/1281 me date 07.08.2008 Seanca mbahete me date 22.09.2010 ne ora 14:00

test