0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

 • 27 tetor 2010
  “Graniti”GD-Prishtinë

  Numëri i lëndë 06.1.4/1622 më datë 06.10.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  Pranver Dergut-Rahovec

  Numëri i lëndës 06.1.4/1735 më datë 15.10.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  PPP “Hira”Doo-Prizren

  Numëri i lëndës 06.1.4/1421 më datë 01.09.2008 Senca mbahët më datë 04.11.2010

 • 27 tetor 2010
  NTP “Euro Steel”Shpk-Pejë

  Numëri i lëndës 06.1.4/1587 më datë 26.09.2010 Senca mbahet më datë 28.10.2010

 • 27 tetor 2010
  Gjavid Abdi-Prizren

  Numëri i lëndës 06.1.4/1502 më datë 29.08.2008 Senca mbahët më datë 04.11.2010

 • 27 tetor 2010
  NTP “Minatori”-Mitrovicë

  Numëri i lëndës 06.1.4/1523 më datë 08.08.2008 Senca mbahet më datë 28.10.2010 

 • 27 tetor 2010
  “Ex Fis”-Prishtinë

  Numëri i lëndë 06.1.4/1536 më datë 11.09.2008 Senca mbahët më datë 04.11.2010

 • 27 tetor 2010
  Beni Impex-FushË KosovË

  Numëri i lëndës 06.1.4/1564 më datë 20.08.2008 Senca mbahët më datë 28.10.2010 

test