0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Dep. i Ankesave

 • 24 shtator 2013

  Elsing – Pejë

 • 25 shtator 2013

  Agro – Trade – Prishtinë

 • 10 prill 2013

  “Oferta”-Fushe Kosovë

 • 10 prill 2013

  “Pestova”-Vushtrri

 • 10 prill 2013

  “Rugova Comerc”-Pejë

 • 10 prill 2013

  “Union Trade”Podujevë

 • 24 shtator 2013

  Euro – printy

 • 24 shtator 2013

  Labeat Mustafa – Prishtinë

test