Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Marrëveshja Stabilizim Asociimi

 • 31 mars 2016

  Marrëveshja Stabilizim Asociimi (Hyrja)

 • 31 mars 2016

  Ligji Nr. 05/L -069 – Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe komunitetit evropian të energjisë atomike, në anën tjetër

 • 01 prill 2016

  Kodet tarifore, lista e produkteve që pësojnë ndryshime në taksa sipas MSA-së.

 • 21 prill 2016

  Doracak mbi rregullat e përfitimit të preferencave tatimore sipas rregullave të origjinës