Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 October 2010

Pellumbi-Prishtinë

 

Numeri i lendes 06.1.4/1371 me date 21.08.2008

Seanca eshte mbajtur me date 21.10.2010 ne ora 11:00