Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

02 shtator 2009

OTKRIVAJU SE NARKOTIČNE SUPSTANCE U V

IMG_5394.jpg