Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

06 shtator 2010

OBELEZENA 11 GODISNJICA OSNIVANJA CARINE KOSOVA