Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagese

Bordi i pavarur për rishqyrtim

03 shtator 2013

NTP”Transshped” Gjilan

nr. i lëndes: 06.1.4/1400