Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

23 August 2010

NTP “Vegas ” Pejë

Data e seances : 25.08.2010 13:00
Vendi: Gjykata ekonomike Prishtinë

Vendimi i gjykates:

Vërejtje: Seanca shtyhet për datë 13.10.2010 ora 11:00.