Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 tetor 2010

NTP “Minatori”-Mitrovicë

Numëri i lëndës 06.1.4/1523 më datë 08.08.2008

Senca mbahet më datë 28.10.2010