Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 October 2010

NTP “Euro Steel”Shpk-Pejë

Numëri i lëndës 06.1.4/1587 më datë 26.09.2010

Senca mbahet më datë 28.10.2010