Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

15 shtator 2010

Nenad Iliq

Gjykata Komunale Shterpce

kontest civil

data e seances : 14.09.2010

vërejtje : seanca përfundoi