Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

07 September 2010

Mustafe Berisha-Klinë

Numri i lendes 06.1.4/1504 me date 31.07.2008

Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:30