Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

02 June 2008

Mbledhja e tË hyrave nËpËr pikat kufitare

Prishtinë, 20 Mars 2008- Si rezultat i punës që është duke u bërë në Shërbimin Doganor dhe si rezultat i profesionalizmit të mëtejshëm të tij, të hyrat e mbledhura në kufi ne taksat e paguara për mallrat e importuara janë rritur ndjeshëm.

Shërbimi Doganor ju informon se deri në javën e 10-të (java e dytë e muajit mars) ka mbledhur të hyra 79.04 milion euro që paraqet 14% e planit të realizuar për vitin buxhetor 2008.
 
Krahasuar me vitin e kaluar, kjo paraqet një rritje të të hyrave,  sepse  në periudhën e njëjtë, deri ne javën e 10 të vitit 2007, Shërbimi Doganor kishte mbledhur 78 milion euro. 

Shërbimi Doganor informon se do te vazhdojmë të rrisim edhe më tej mbledhjen e taksave edhe përkundër vështirësimit të kushteve të punës në pikat veriore, gjithsesi ne ende mbesim kontribuesi më i madh në buxhetin e konsoliduar të Kosovës.