Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

27 April 2017

Mbahet konferenca kombëtare e pronësisë intelektuale

Prishtinë 26 prill 2017 – për nder të Ditës Ndërkombëtare të Pronësisë Intelektuale, është mbajtur konferenca kombëtare e të drejtave të pronësisë intelektuale e  organizuar nga Dogana, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe Agjencioni për Pronësi Industriale. Temat e diskutuara në këtë konferencë ishin:

Zhvillimet e fundit në fushën e pronësisë industriale

Zhvillimet e fundit në fushën e të drejtës së autorit

Aktiviteteve e Inspektoratit të Tregut në fushën e pronësisë intelektuale

Aktiviteteve e Doganës dhe Policisë në fushën e pronësisë intelektuale

Konferenca për Pronësinë Intelektuale është e fokusuar në sistemin e pronësisë intelektuale në Kosovë, konkretisht në të arriturat e institucioneve dhe sfidat.

Sa i përket doganës gjatë vitit 2016, Dogana nën dyshimin se shkelet e drejta e pronësisë intelektuale janë raportuar 336 raste (242 raste të konfirmuara) për mallrat në sasi prej  465 719 copë dhe vlerë prej 2,544,222.00€.

Tabela e rasteve të se shkelet e drejta e pronësisë intelektuale

 

DSC06808