Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 October 2010

Market Impex R-Prizren

Numeri i lendes është 06.1.4/1592, 1593, 1594, 1644 me date 15.08.2010 dhe 26.08.2010.

Seanca është mbajtur më datë 21.10.2010