0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

ZBD Aeroporti

Zhgjedh Degën Doganore*

contact us

Sektorin për Informim në shërbimin e juaj:

+383 – 38 540 350

+383 – 38 540 350

+383 – 38 540 350

Zyra për Media Adriatik Stavileci

+ 383 38 541 031

Qendra operative

+383 (0)38 504 504 Ext: 1616

+383 (0)38 542 411

+383 (0)38 545 102

+383 (0)38 540 350

+383 (0)45 198 606

Adresa

Adresa

P.O. Box 000, Prishtinë, Kosovë

info@dogana-rks.net


test