Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagese

Drejtoria Doganore Gjilan

Zhgjedh Degën Doganore*

contact us

Sektorin për Informim në shërbimin e juaj:

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

Zyra për Media Adriatik Stavileci

+ 381 38 541 031

Qendra operative

+ 377 – 45 550 708

+ 377 – 45 550 709

+ 377 – 45 550 711

+ 377 – 45 550 712

    Adresa

    Adresa

    Gjilan, Kosovë

    info@dogana-rks.net