0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Kontakti

Zhgjedh Degën Doganore*

contact us

Adresa


test