Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

14 shtator 2010

Keciq Vlladimir

Kontest civil

seanca e caktuar per date 14.09.2010

Seanca shtyhet perdate 19.10.2010