Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

14 September 2010

Keciq Vlladimir

Kontest civil

seanca e caktuar per date 14.09.2010

Seanca shtyhet perdate 19.10.2010