Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

07 shtator 2010

Kastriot Shehu

Gjykata Komunale Prishtinë

data e seancës 15.09.2010