Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

07 September 2010

Kastriot Shehu

Gjykata Komunale Prishtinë

data e seancës 15.09.2010